Warning: session_destroy(): Trying to destroy uninitialized session in /DISK2/WWW/kominictvi-brzobohaty.cz/www/index.php on line 5 Kominictví Marek Brzobohatý - Revize, frézování, vložkování komínových systémů, nerezové komínové systémy
  • screen 1
  • screen 2
  • screen 3

Revize, frézování, vložkování

Více info...

Nerezové komínové systémy

Více info...

Revize inspekční kamerou

Více info...

Kominictví Brzobohatý

Vítejte na stránkách Kominictví Marek Brzobohatý.

Řešení ke spolehlivému a bezpečnému komínu

Naší specializací jsou komíny, komínové systémy a veškeré kominické činnosti s tím související.

Provádíme prohlídky spalinových cest, revize komínů u soukromých i komerčních objektů, včetně revize inspekční kamerou.

Pravidelné čištění komínů

Spolehlivý a bezpečný = čistý komín. Provádíme kompletní čištění, odstranění všech nežádoucích nečistot, které vznikají při spalování.

Čištění komínů a kouřovodů (spalinové cesty) se provádí v souladu s nařízením vlády č.91/2010 sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Po každém čištění je samozřejmostí vystavení protokolu o vyčištění spalinové cesty dle NV č. 91/2010 sb.

Pravidelné kontroly komínů

Provádíme povinné pravidelné kontroly spalinových cest.

Kontrola spalinových cest je povinná pro všechny provozovatele palivových spotřebičů. Pokuď se pravidelné čištění neprovádí, vystavujete se hrozbě pokuty v souladu s NV č.91/2010 sb.

Revize komínů a spalinových cest

Revize = kontrola spalinové cesty před jejím uvedením do provozu.

Na základě revizní kontroly je vystavena revizní zpráva i s případnými nedostatky.

Revizní zpráva se vystavuje na základě nařízení vlády č. 91/2010 sb. Bez této revizní zprávy není možné komín, spalinovou cestu provozovat.

Souhrn nabízených služeb