Warning: session_destroy(): Trying to destroy uninitialized session in /DISK2/WWW/kominictvi-brzobohaty.cz/www/cisteni/index.php on line 5 Čištění komínů - Kominictví Marek Brzobohatý

Čištění komínů

Čištění komínů

Spolehlivý a bezpečný = čistý komín. Provádíme kompletní čištění, odstranění všech nežádoucích nečistot, které vznikají při spalování.

Čištění komínů a kouřovodů (spalinové cesty) se provádí v souladu s nařízením vlády č.91/2010 sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Po každém čištění je samozřejmostí vystavení protokolu o vyčištění spalinové cesty dle
NV č. 91/2010 sb.

Čištění komínů je mechanické odstranění produktu spalování (pevné částice spalin), které se vlivem provozu spotřebiče uchytily na vnitřní straně spalinové cesty a případné odstranění kondenzátů z kondenzátní jímky. Spalinová cesta představuje systém, který zajišťuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, a to od spalinového hrdla spotřebiče, až po ústí komínu.