Warning: session_destroy(): Trying to destroy uninitialized session in /DISK2/WWW/kominictvi-brzobohaty.cz/www/revize/index.php on line 5 Revize komínů - Kominictví Marek Brzobohatý

Revize komínů

Revize komínů

Revize = kontrola spalinové cesty před uvedením do provozu.

Na základě revizní kontroly je vystavena revizní zpráva i s případnými nedostatky. Revizní zpráva se vystavuje na základě nařízení vlády č. 91/2010 sb. Bez této revizní zprávy není možné komín, spalinovou cestu provozovat.

Vystavujeme i předběžné posouzení na celé komínové trasy jako podklad pro stavební povolení. Rovněž zajišťujeme výchozí revizní zprávy při vyhotovení nové spalinové cesty nebo při připojování či výměně spotřebiče, je nutné tuto zprávu vystavit dle vyhl. č. 111/1981 Sb.

Kdy se revize komínu provádí?

uvedení spalinové cesty do provozu

stavební úprava komína

změna druhu paliva připojeného spotřebiče paliv

výměna nebo nová instalace spotřebiče paliv a jeho uvedení do provozu

po komínovém požáru