Warning: session_destroy(): Trying to destroy uninitialized session in /DISK2/WWW/kominictvi-brzobohaty.cz/www/vlozkovani/index.php on line 5 Revize komínů - Kominictví Marek Brzobohatý

Vložkování komínů

Vložkování komínů

Vložkování jednovrstvých komínů je nejpoužívanější způsob rekonstrukce komínů před připojením spotřebiče na kouřovou cestu, při řešení problému s pronikáním spalin do bytových prostor, prosakováním kondenzátu, dehtu skrz zdivo, pokuď původní komínová vložka odsloužila, nebo když komínový průduch neodpovídá platným předpisům.

Kdy se provádí vložkování komínů?

komínový průduch neodpovídá platným předpisům

špatný tah komína

kondenzát proniká do stěn komínového tělesa

výměna nebo nová instalace spotřebiče paliv a jeho uvedení do provozu

v místnosti je cítit zápach spalin

původní vložka již neplní svůj účel